System bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS

resysResys to innowacja w skali światowej – to systemem komunikacji mobilnej w górnictwie. To łączność przeznaczona do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w tym w kopalniach metanowych.

Resys powstał w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa w kopalniach współfinansowanego przez NCBiR. W tworzenie i opracowywanie systemu zaangażowane były: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, AGH, GIG oraz Instytut Łączności w Warszawie.

System RESYS miał przede wszystkim odpowiadać potrzebom akcji ratowniczej, a po wypadku w kopalni Krupiński w maju 2011r. istotnym postulatem dotyczącym jego funkcjonalności była też lokalizacja.

2RHP sp. z o.o. tworząca system komunikacji RESYS wzięła pod uwagę warunki, w jakich może być prowadzona akcja ratownicza, w tym propagację fal radiowych w wyrobiskach podziemnych. Realizacja tego systemu do wyrobisk podziemnych wymagała zaprojektowania elektroniki urządzeń i stworzenia oprogramowania, które obsłuży ruch audio w sieci rozproszonej.

Idea twórców zawarta jest w motcie firmy 2RHP :  We Connect to Protect .

RESYS posiada dedykowaną aplikację, która pozwala na schematyczne odwzorowanie akcji (przemieszczanie się górników i ratowników w wyrobisku), komunikację głosową oraz lokalizację. Aplikacja ta będzie w najbliższym czasie dostosowywana do potrzeb komunikacji z górnikami w wyrobiskach (przodki, ściana, trasy kolejek). Użycie systemu RESYS w przypadku codziennej pracy górników podnosi poziom bezpieczeństwa oraz wydajność poprzez umożliwienie przekazywania informacji o wiele szybciej niż tradycyjnie. Dobra komunikacja w warunkach hałasu, braku widoczności to lepsza koordynacja pracy, a tym samym i jej komfort.

Aby zbudować sieć szkieletową, w chodnikach umieszcza się odpowiednią ilość Repeater’ów. Ilość ta jest zależna od dwóch podstawowych czynników: długości chodników  oraz gęstości ich rozmieszczania. Gęstość rozmieszczania repeaterów, a zatem ilość niezbędna do pokrycia zasięgiem sieci, danego odcinka, zależy od czynników, wpływających na propagację fal radiowych. Do najważniejszych z nich należą: przebieg wyrobiska, przekrój wyrobiska, występowanie przeszkód terenowych tj. tamy, duże maszyny, które wpływają na większe tłumienie fal radiowych.

Teoretyczna maksymalna ilość Repeaterów pracująca w jednej sieci wynosi do 255. Jednak tak duża ilość urządzeń retransmitujących, będzie powodować kilkusekundowe opóźnienia. Z tego względu najlepiej aby ich ilość mieściła się w przedziale pomiędzy 50-70 szt. (w testach pod ziemię wystarczyło kilkanaście szt.).

Budowanie sieci jest możliwie proste i wspomagane wskaźnikami LED na klawiaturze i komunikatami głosowymi, odtwarzanymi w komunikatorze. Daje to większą pewność użytkownikom, że postępują prawidłowo i tym samym usprawnia budowę sieci.

Firma 2RHP z siedzibą w Rudzie Śląskiej zadbała o dodatkowe funkcje czyli poza lokalizacją użytkowników, ma możliwość ostrzegania w sytuacji gdy pozostają w bezruchu. Lokalizacja ratowników jest ustalana na podstawie sygnałów radiowych komunikatorów osobistych względem sąsiednich Repeaterów i przedstawiana graficznie na ekranie komputerów z aplikacją RESYS.

2RHP sp. z o.o. zaprasza do kontaktu i przetestowania nowego systemu łączności ratowniczej RESYS.